söndag 17 augusti 2014

Göran Eriksson Moderaterna Vallentuna


Politiker måste ha en väl fungerande moralisk kompass. Utan allmänhetens förtroende försvagas demokratin.