måndag 30 januari 2017

Kamp om självständigt Kalifornien

Under namnet Calexit vill kaliforniabor samla in namn för att träda ur Amerikas förenta stater.
En kampanj som pågår i Kalifornien för att delstaten ska bli självständig, efter att Donald Trump vann presidentvalet, har börjat samla in namnunderskrifter för att få till en omröstning i frågan.
Ledande politiker i Kalifornien har gett grönt ljus till ”California nation hood” – även känd som Calexit, för att börja samla in de närmare 600.000 underskrifter som krävs för en omröstning.
Underskrifterna måste vara insamlade före den 25 juli.

Uppförandekod för förtroendevald.Korruption och slöseri gör en rasande. Som politiker måste vi ha en väl fungerande kompass. Utan folkets förtroende försvagas demokratin.Det som är lagligt och det som är moraliskt försvarbart är inte alltid samma sak.

onsdag 18 januari 2017

VI SKALL INTE GLÖMMA ATT ENHET ÄR EU: s STYRKA.


Ön Storbritanien håller på att sluta sig som en mussla.