lördag 13 februari 2021

Gustav Vasas minnessten, rest i samband med 400-årsjubiléúmet 1896

 

Göran och Noel på Gustav Vasakullen , där Linholmens sätesgård prydde kullen en gång i tiden.

Kungens födelseplats den 12 maj 1496. Se Rolfs video hur sätesgården återskapats :


www.rolflindberg.se/video/Slottet.mp4