lördag 26 september 2015

Sverige är fantastiskt.Slå vakt om vår neutralitetspolitik.

Under vissa perioder kom dagligen nya kontingenter av barn till Stockholm för vidare destination. På bilden, från februari 1944, tas några nyanlända barn om hand av lottor. Barnen försågs noggrant med namn- och adresslappar

måndag 14 september 2015

Ätten Brasks gravkor blev städskrubb i Öregrunds Kyrka.

Biskop Brask flydde Sverige efter diverse fejder med Kung Gösta.
I slutet av 1600-talet utvidgades vapenhuset åt väster för att rymma ett gravkor  för ätten Brask. Gravkoret, som stod färdigt 1691, utrymdes 1820 och fungerar numera som förråd.