lördag 31 oktober 2009

Provval till LandstingetGöran Eriksson

Jag är en person med erfarenhet från bl.a. livsmedelsindustrin och som
egen företagare. På senare tid har jag även ett antal styrelseuppdrag inom näringsliv,offentlig sektor och ideella föreningar
(se CV,www.goran-eriksson.se).
Som politisk förtroendevald vill jag arbeta för att få unga och
arbetslösa i arbete genom att minska regelbördan och skattetrycket för
små och medelstora företag.

Demokratin måste ständigt utvecklas. Den politiska processen mellan valen måste vitaliseras -särskilt i den lokala miljön. Jag ser t.ex. gärna att mandatperioden för politiska förtroendevalda begränsas
till max åtta år för att därefter ge plats åt nya krafter.

Bland människorna finns många spännande drömmar och visioner. Som politiker har jag ett ansvar att vara lyhörd och underlätta för medborgarna att förverkliga sina mål.

Kolla:
www.moderaterna.net/provval

söndag 25 oktober 2009

Middag med kossan och kalvarna


Tjuren tog bilden

Darwin 200 år


Om evolutionsteorins betydelse för det mänsklga samhället, ett seminarium värt bästa betyg !

tisdag 13 oktober 2009

Dannemora Gruva likt Fågel Fenix
Dannemora Gruva återuppstår ur askan likt Fågel Fenix. Malmbrytningen börjar ta fart och aktien åker berg och dalbana.

torsdag 8 oktober 2009

lördag 3 oktober 2009

Vårat gäng !


Tillsammans har vi gått igenom upplägget för vår bok som förhoppningsvis kommer att utges År 2011. Hela gänget kommer att träffas på Rånäs Slott i augusti månad 2010 för att finslipa detaljerna.Boken kommer att ha ett stort värde för kommande generationers välbefinnande samt för alla 40-talister som kommer att känna glädje i många stycken.

torsdag 1 oktober 2009

I väntan på bussen.


Jag han med att tälja många pinnar till flisor o spån. Sent kom bussen.