torsdag 28 juli 2011

Markim kyrka och Ankarström.Britemarie Bodorff från Texas besöker Markim kyrka.Det bjöds på musik att lyssna till och gav man sig tid så kunde man också beskåda Ankarströms grav.

torsdag 14 juli 2011

Återbörda Cecilia Månsdotter till fäderneslandet !
När Stockholms stadshus byggdes var det tänkt att Birger Jarls kvarlevor skulle flyttas till en sarkofag vid tornets fot men Varnhems kyrkofullmäkige sade nej och graven i Stockholm föreblev tom.

Birger Jarls tomma sarkofag vid Stockholms stadshus börjar att blekna, bladguldet börjar att flagna ( se bild) och det behövs en förnyelse.

Varför inte placera vår frihetshjälte och riksbyggares moder Cecilia Månsdotter i en ny sarkofag
vid stadshustornets fot.
Gustav Vasas moder Cecilia Månsdotter av Ekaätten dog enligt historiska urkunder i fängelse i Köpenhamn 1522 och begravdes där på S:t Nicolai kyrkogård.
Hennes rätta gravplats är i fäderneslandet och vill därför att stoftet efter henne, Cecilia Månsdotter, överförs och återbördas till Sverige och varför inte vid foten av vårt vackra Stadshustorn.