onsdag 27 februari 2013

Orkesta Hembygdsförenings Årsmöte

Ett välbesökt årsmöte.Till mötesfunktionärer valdes bland annat en pressreferent en funktion som många föreningar bör ta efter.

fredag 22 februari 2013

Vallentunamoderaternas årsmöte.

Årsmötestalare var Justitieminister Beatrice Ask. Många intressanta synpunkter framfördes inför åhörarna. Rättsvårdande myndigheter fick ett bra betyg och allmänhetens förtroende för polisen låg högt.

torsdag 21 februari 2013

Informationsträff kring SLs förstudie om Roslagsbanan

Hembygdsföreningen i Markim bjöd in till en informationsträff i Markim församlingshus. Ett givande möte där SL:s förstudie-tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda presenterades. Markimborna slår vakt om traktens stora kulturhistoriska värden och naturmiljöer och är motståndare till projektet.

söndag 17 februari 2013

Eken på Gustav Vasakullen i Lindholmen

Lindholmens sätesgårds ruinhög pryds strax intill av denna ståtliga EK samt av en minnessten som restes i samband med hedrandet av Kung Göstas 400-årsjubileum 1896.Gustav I föddes den 12 maj 1496 på Lindholmens Sätesgård.

söndag 3 februari 2013

Kaffe utan grädde

Speldosan krönt med skyddsmärket flickan med kon.