lördag 24 januari 2009

Obama tror gott om Castro


Obama är den elfte amerikanska presidenten sedan Castro tog makten på Kuba 1959.Fidel anser att Obama är en ärlig person med goda idéer. Låt oss se en förbrödring och en öppning i de sedan 50 år nedfrusna förbindelserna mellan USA och Kuba.
Låt det Kubanska folket och Fidel se en framtid i fred och gemenskap och gärna innan han lägger näsan i vädret.

Hjälp Norra Cypern ! Gör Turkcyprioternas röst hörd
I år har Turkcyprioterna levt utan vanliga medborgares rättigheter i 45 år!
-sedan våren 1964 har Cypern enbart representerats av Grekcyprioter i alla internationella sammanhang.
-vid folkomröstningen 24 april 2004 om den s.k.Annan planen framlagd av FN röstade ca 65%av turkcyprioterna för planen.
-hela 73% av grekcyprioterna röstade mot planen.
-trots detta beviljades Södra Cypern EU-medlemskap.
Detta innebär alltså att den part som visade vilja att lösa problemet(turkcyprioterna)bestraffas med ytterligare isolering och den som inte vill ha en lösning kan ledigt gå vidare med sitt medlemskap.
Turkcyprioternas pass gäller endast för inresa till Storbritanien,USA och Turkiet.
Turkcyprioternas mejeriprodukter får inte säljas i EU.
Turkcyprioterna som studerar inom EU får betala sina studiekostnader själva inga bidrag från EU.
Större delen av de internationella bidrag som gått till Cypern under åren från FN och EU har enbart kommit Grekcyprioterna till del.
Turkcypriotiska idrottsmän/kvinnor får inte delta i internationella tävlingar.
LISTAN KAN GÖRAS LÅNG

lördag 3 januari 2009

Stockholms äldsta fik


Konditori FIX på St:Eriksgatan, Stockholms äldsta fik. Damen till vänster en av servitriserna vid namn Frideborg.En vacker dag mötte hon sin kärlek en herre som beställde dagens lunch Kärleken slog ut i full blom, gifte sig med denna stålta person som hette Runo och de fick fyra barn. I dag är damen till vänster 98-år, vilket vi firar.

torsdag 1 januari 2009

Rostig trotjänare


Ett mjölkkärl modell 25 liter som gjort sin tjänst inom NEN:s mjölkbolag på 40-talet.
Företaget grundades av grosshandlare Nils Erhard Nilsson. Det privatägda Nens Mejeri Aktiebolag grundades år 1892, ombildades av organisatoriska skäl till AB år 1944.
Grosshandlare Nilssons motto : Kvaliteten skall alltid komma i första rummet.
År 1962 kom jätten glufs,glufs så var NEN ett minne blott.

Allsång med Conny


Spelmannen i full aktion."Tjo va de va livat i hålken i ..,.osv"

Nyårsafton med kompisar från barndomens dagar


I goda vänners lag firar vi nyårsafton med god mat och underhållning av Conny, som spelar många fina bitar på sitt dragspel.