lördag 28 november 2020

Har du varit lönsam, gamle vän ?Bybastun i Markim utgör samlingspunkten för många i bygden och fredagsbastun kan man numera inte undvara om man vill hålla sig informerad om det senaste i byn, samtidigt som man i goda vänners lag får en rejäl tvagning i en riktig bastu och en stunds genuin samvaro.

Konstverket som pryder sin plats i församlingshuset bygger på idén från Peter Tillbergs tavla på Moderna museet " Blir du lönsam,lille vän?",Peter var en flitig bastubadare, och ett stenkast från församlingshuset och bastun låg Tillbergs atelje.Konstnären bakom världens största ikontavla är Ineta Zigure inspererad av Markimbygdens natursköna landskap med Markim Kyrka och Bergby Kvarn på ikontavlans ytterskåpsdörrar. Ramkonstruktionen är utformad av Ananda Kulamithra.
Poträttgalleriet med personnamn med början högst uppe från vänster:
Folke Elgebrand Kårsta
Ikka Bleiksch Vallentuna
Börje Söderström Kårsta
Sven Erik Jansson Markim Snåttsta Gård
Nils Jansson Markim Vreta Gård
Åke Strömberg Vallentuna
Göran Eriksson Orkesta
Åke Springstedt Kvarnbacken Markim
Åke Söderström Markim

2 kommentarer:

Göran Eriksson sa...

På allmän begäran kommer namnen på samtliga personer som ingår i poträttgalleriet ur bybastutavlan att publiceras.

Göran Eriksson sa...


Bybastun i Markim utgör samlingspunkten för många i bygden.Fredagsbastun kunde man tidigare inte undvara om man ville hålla sig informerad om det senaste i byn, samtidigt som man i goda vänners lag fick en rejäl tvagning och en stunds genuin samvaro i ett basturum som doftar av björkved och påminner om generationers björkrisslagna ryggar.

Men nu stundar andra tider.

Kommunens skorstensfejarmästare har utfört brandskyddskontroll och funnit brister vilket medfört att den vedeldade bastukaminen ej längre får brukas på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Som ersättning kommer ägaren till Markim församlingshus installera ett elektriskt bastuaggregat.
Som en trogen bastubadare uppskattar jag en vedbastu, värmen är skönare och mindre torr och ger en skön atmosfär som vida överstiger allt annat.
En bastutradition i Markim som varat sedan 1930-talet går nu i graven.

Sigurd Wallén, och tidgare hans far, som i decenier ansvarat för att sätta fjutt i vedbastun och hålla ordning på torpet gäller numera andra rutiner, ett knäpp och aggregatet kör igång
med bara en klagosång.