tisdag 27 maj 2008

Politikerna har ansvar för att demokratin utvecklas


Demokratin söker nya arbetsformer, ett tips har framförts på ledarsidan i den annons-finansierade gratis-tidningen i kommunen, apropå ett fullmäktige-möte där det var ”full kakafoni och att det hade varit ännu roligare om det hela sänts via webbteve så att fler kunnat se föreställningen”.
Frågor har väckts genom åren från partierna och deras medlemmar för att skapa ett större intresse bland medborgarna i kommunen för att komma till fullmäktiges sammanträden och ta del av den demokratiska processen. Trenden är numera att allt färre engagerar sig i politiken

Det har diskuterats att allmänheten borde få möjlighet att ställa frågor som berör något av fullmäktiges ansvarsområden. Vidare har det diskuterats att ha öppna sammanträden i vissa nämnder och styrelser där allmänheten ges möjlighet att komma med synpunkter i aktuella frågor. Men inget händer.

Allt fler uttrycker åsikter som att politiker inte tar hänsyn till vad folk tycker och att politikerna bara är intresserade av att vinna röster inför valen. Därför gäller det för våra förtroendevalda att ge nytt liv åt den politiska processen även mellan valen och att ytterligare stärka allmänhetens stöd för det demokratiska styrelsesättets grundprinciper.

Medborgarna kan inte längre förväntas teckna livslånga prenumerationer på partimedlemskap. Demokratin söker nya arbetsformer. Där kan fungerande teknik, politikernas bloggar, öppna mailboxar och intresseväckande medlems- och aktivitetsinbjudningar och webbteve spela roll

Skilda valdagar skulle också ge mer svängrum åt de lokala partiorganisationerna som redan nu har intressemotsättningar till sina riksorganisationer vad gäller politikens innehåll. Med olika valdagar kan inte partierna använda riksnivåns argument i kommunvalen och får därmed föra fram sitt lokala handlingsprogram med kraft utan att väljarna störs av rikspolitiken och landstingsfrågor.

I takt med att medlemmarna försvinner försvagas också partiernas folkliga bas, ibland
kan det också tyckas att journalisterna sätter dagordningen för politikerna .
Det gäller för våra folkvalda i maktens centrum att få en annan syn på sina uppdragsgivare och respektera människors visioner.

Göran Eriksson

Inga kommentarer: