söndag 7 december 2008

Utbildningsnämden i Stockholm Stad får säkert bakläxa


Amaana ekonomisk förening (ett föräldrarkoperativ)är i dag en mycket väl fungerande verksamhet och fyller ett stort behov. Kammarrätten i Stockholm kommer att pröva om föreningen verkligen följer regelverket till punkt och prickar efter utbildningsförvaltningens gjorda påpekanden.Beslut kommer efter årsskiftet.
Stockholm stad har underlåtit att aktivt agera i denna affär i syfte att undanröja missförstånd !
Uttalande från Nasteo (styrelseledamot) efter att jag avgått som ordförande " Göran, jag vill tacka dig för all hjälp du har erbjudit. Du är en god människa med ett gott hjärta."

Inga kommentarer: