söndag 22 mars 2009

Europa måste ta ett ökat ansvar


Hjältemod på slagfältet har ersatts med tålamod vid sammanträdesbordet i dagens Europa.
Folklig förankring Fred Frihet Föredrag Tolerans Solidaritet är några av grunbultarna som gäller för dagens européer.

Inga kommentarer: