lördag 31 oktober 2009

Provval till LandstingetGöran Eriksson

Jag är en person med erfarenhet från bl.a. livsmedelsindustrin och som
egen företagare. På senare tid har jag även ett antal styrelseuppdrag inom näringsliv,offentlig sektor och ideella föreningar
(se CV,www.goran-eriksson.se).
Som politisk förtroendevald vill jag arbeta för att få unga och
arbetslösa i arbete genom att minska regelbördan och skattetrycket för
små och medelstora företag.

Demokratin måste ständigt utvecklas. Den politiska processen mellan valen måste vitaliseras -särskilt i den lokala miljön. Jag ser t.ex. gärna att mandatperioden för politiska förtroendevalda begränsas
till max åtta år för att därefter ge plats åt nya krafter.

Bland människorna finns många spännande drömmar och visioner. Som politiker har jag ett ansvar att vara lyhörd och underlätta för medborgarna att förverkliga sina mål.

Kolla:
www.moderaterna.net/provval

Inga kommentarer: