söndag 22 november 2009

Ett slagkraftigt EU på gång


Lissabonfördraget äntligen på plats. Utnämningen av Herman Van Rompuy till permanent ordförande för Europeiska rådet och Catherin Aston till utrikespolitisk representant
bådar gott för den europeiska gemenskapen och för att framöver hålla USA och Kina på plats.
Catherin är positiv till Turkiet som EU-medlem och kommer säkert att lösa den kniviga frågan som gäller en återförening av Cypern.

Inga kommentarer: