söndag 16 januari 2011

Frideborg 100 År

Frideborg 100 År firades av hela släkten.Bussresan startade klockan 11.00. Första besöksplatsen var Stockholms äldsta fik, Cafe Fix där kära mor arbetade på trettiotalet. En kopp kaffe kostade på den tiden 25 öre inkl.en bulla. Ett porträtt som togs 1932 överlämnades till nuvarande ägaren på bilden står Frideborg till vänster tillsammans med Eva som jobbade i köket.Därefter besökte vi alla de platser som Frideborg och Runo bodde på bl.a Anundsvägen,Yllev.Fleminggatan .Därefter avslutades festligheten med middag där gratulanterna bl.a sjung en specialkomponerad visa för fulla muggar till Frideborgs ära.
Carl XVl Gustafs personliga hälsning till Frideborg med anledning av bemärkelsedagen väckte stor uppskattning.

Inga kommentarer: