onsdag 25 maj 2011

Naturreservat i Lindholmen !Sammantaget är området kring Lill-och Storsjöarna i Lindholmen kommunens bästa för fågelskådning näst efter Angarnssjöängen.Det finns en rikedom på olika livsmiljöer från tallmosse,via sjöar och våtstråk,till ädellövskog och småbrutet åkerlandskap, allt enligt Naturskyddsgöreningen och Hans-Georg Wallentinius som var vår guide då vi knallade runt mitt i spenaten.

Inga kommentarer: