torsdag 14 juli 2011

Återbörda Cecilia Månsdotter till fäderneslandet !
När Stockholms stadshus byggdes var det tänkt att Birger Jarls kvarlevor skulle flyttas till en sarkofag vid tornets fot men Varnhems kyrkofullmäkige sade nej och graven i Stockholm föreblev tom.

Birger Jarls tomma sarkofag vid Stockholms stadshus börjar att blekna, bladguldet börjar att flagna ( se bild) och det behövs en förnyelse.

Varför inte placera vår frihetshjälte och riksbyggares moder Cecilia Månsdotter i en ny sarkofag
vid stadshustornets fot.
Gustav Vasas moder Cecilia Månsdotter av Ekaätten dog enligt historiska urkunder i fängelse i Köpenhamn 1522 och begravdes där på S:t Nicolai kyrkogård.
Hennes rätta gravplats är i fäderneslandet och vill därför att stoftet efter henne, Cecilia Månsdotter, överförs och återbördas till Sverige och varför inte vid foten av vårt vackra Stadshustorn.

1 kommentar:

Anonym sa...

Kungliga begravningskyrkan eller Uppsala Domkyrka passar också som alternativ.