torsdag 8 september 2011

Historik om Öregrunds Kyrka


Det bjöds på guide-tur runt och i Öregrunds Kyrka.Det gamla altarskåpet väckte intresse
och skall om så Länsstyrelsen och Kyrkorådet så önskar placeras på en mer central plats i kyrkorummet. Altarskåpet är tillverkat på 1400-talet och som jag tror av bildhuggaren Bernt Notke, han som på beställning av Sten Sture tillverkade Sankt Göran och draken som står i Bykyrkan i gamla stan (Storkyrkan). Ätten Brasks gravkor i kyrkan väckte känslor.Biskop Brask som dog i Polen transporterades hans kvarlevor till ättens gravkor i Öregrund?

Inga kommentarer: