lördag 14 april 2012

Fil dr Inga von Corswant och Erik Dahlberg


Inga von Corswant-Naumburg föreläste om generalguvunören Greve Erik Dahlberg för intressanta åhörare i StudiförbundetVuxenskolans lokaler.
Ett mycket intressant program.

Inga kommentarer: