måndag 25 maj 2015

Varför ingår Sveriges riksvapen Tre Kronor i Danmarks stora riksvapen?


 Den danske Konungen Fredrik II utmanade Sverige ( 1558 ) genom att låta infoga det svenska riksvapnet med sitt danska.Därmed singnalerade han, åtminstone på ett symboliskt plan,att  det svenska riket fortfarande var en del av Danmark, än i dag ingår tre kronor i Danmarks stora riksvapen?


Andra säger att fältet med tre kronor infördes i riksvapnet under Kalmarunionens tid och behölls även därefter för att visa att man efter Sveriges frigörelse från Kalmarunionen fortfarande gjorde anspråk på att Sverige skulle lyda under Danmark. Om Danmarks rätt att föra det svenska vapnet och om betydelsen av de tre kronorna tvistades ivrigt under 1500-talet senare del men fortfarande ingår tre kronor i Danmarks riksvapen. Idag hävdar dock Danmark att de tre kronorna skall symbolisera Kalmarunionen och de tre riken som ingick i den?

Inga kommentarer: