måndag 14 september 2015

Ätten Brasks gravkor blev städskrubb i Öregrunds Kyrka.

Biskop Brask flydde Sverige efter diverse fejder med Kung Gösta.
I slutet av 1600-talet utvidgades vapenhuset åt väster för att rymma ett gravkor  för ätten Brask. Gravkoret, som stod färdigt 1691, utrymdes 1820 och fungerar numera som förråd.

Inga kommentarer: