måndag 30 januari 2017

Uppförandekod för förtroendevald.Korruption och slöseri gör en rasande. Som politiker måste vi ha en väl fungerande kompass. Utan folkets förtroende försvagas demokratin.Det som är lagligt och det som är moraliskt försvarbart är inte alltid samma sak.

Inga kommentarer: