onsdag 3 oktober 2007

Kina går om USA som ekonomiskt ledande nation


Kina går från snävt egenintresse till ansvarstagande i relationer till omvärlden, politisk frihet är en förutsättning för att Kina skall gå om USA som ekonomiskt ledande nation, vilket i så fall kommer att ske tidigast år 2035.

Inga kommentarer: