fredag 18 januari 2008

Landets första mejeriförening bildades 1881


Arla mejeriförening bildas i Odensvi i Västmaland 1881.Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u p a ( senare Mjölkcentralen ) bildas 1915.
Det gamla välkända skyddsmärket" Flickan med kon" Stockholms Mjölkförsäljningsaktiebolags varumärke som präglades på förpackningar och plåtflaskor.
Majken Olsson var damen som satt modell på mjölkpallen vid tecknandet av det som senare skulle bli varumärket som präglade Mjölkcentralen under många år. Majken Olsson var anställd på MC och ansvarade strax före sin pension för modersmjölkscentralen som grundades 1940.

Inga kommentarer: