torsdag 1 januari 2009

Rostig trotjänare


Ett mjölkkärl modell 25 liter som gjort sin tjänst inom NEN:s mjölkbolag på 40-talet.
Företaget grundades av grosshandlare Nils Erhard Nilsson. Det privatägda Nens Mejeri Aktiebolag grundades år 1892, ombildades av organisatoriska skäl till AB år 1944.
Grosshandlare Nilssons motto : Kvaliteten skall alltid komma i första rummet.
År 1962 kom jätten glufs,glufs så var NEN ett minne blott.

1 kommentar:

Anonym sa...

Minnen väcks. Jag sommarjobbade i mitten av 1950-talet på NENs laboratorium. Vi gjorde den bästa yoghurten som fanns i Sverige. Helt sagolik.

Det fanns en viss fraternisering mellan personalen på NENs och Mjölkcentralen(nuvarande Arla). Mejerierna låg några hundra meter från varandra.

Då Hälsovårdsnämnden överraskande dök upp, ringde man: Sätt på er mössorna! De är här igen.