lördag 24 januari 2009

Hjälp Norra Cypern ! Gör Turkcyprioternas röst hörd
I år har Turkcyprioterna levt utan vanliga medborgares rättigheter i 45 år!
-sedan våren 1964 har Cypern enbart representerats av Grekcyprioter i alla internationella sammanhang.
-vid folkomröstningen 24 april 2004 om den s.k.Annan planen framlagd av FN röstade ca 65%av turkcyprioterna för planen.
-hela 73% av grekcyprioterna röstade mot planen.
-trots detta beviljades Södra Cypern EU-medlemskap.
Detta innebär alltså att den part som visade vilja att lösa problemet(turkcyprioterna)bestraffas med ytterligare isolering och den som inte vill ha en lösning kan ledigt gå vidare med sitt medlemskap.
Turkcyprioternas pass gäller endast för inresa till Storbritanien,USA och Turkiet.
Turkcyprioternas mejeriprodukter får inte säljas i EU.
Turkcyprioterna som studerar inom EU får betala sina studiekostnader själva inga bidrag från EU.
Större delen av de internationella bidrag som gått till Cypern under åren från FN och EU har enbart kommit Grekcyprioterna till del.
Turkcypriotiska idrottsmän/kvinnor får inte delta i internationella tävlingar.
LISTAN KAN GÖRAS LÅNG

Inga kommentarer: