söndag 10 maj 2009

Lunchprogram på Lindholmens Slott


Bo Eriksson fil.dr i historia berättade om Per Brahe dä. på Lindholmens Slott.
Ett sextotal personer lyssnade till programmet, därefter serverades lunch.
Kung Gösta var en av åhörarna som intygade sanningen i allt som Bo Eriksson berättade om Per Brahe dä. som med genomtänkt strategi lyckades skaffa inflytande över sin morbror Gustav Vasa och kusinerna Erik XlV och Johan IIl.

Inga kommentarer: