måndag 11 maj 2009

Våren


Vi vet att vi sett den förr,
vi kan dess historik.
Nu står den vid vår förstudörr
och är sig ganska lik.
Och allt känns nytt helt unikt
fast allt är likadant.
Det låter föga sannolikt
och änå är det sant.

Inga kommentarer: