fredag 22 februari 2013

Vallentunamoderaternas årsmöte.

Årsmötestalare var Justitieminister Beatrice Ask. Många intressanta synpunkter framfördes inför åhörarna. Rättsvårdande myndigheter fick ett bra betyg och allmänhetens förtroende för polisen låg högt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Färre myndigheter – men mindre effektiva

Alliansregeringen har lovat minska antalet myndigheter. Med det är det lite si och så. 13 myndigheter har försvunnit och det totala antalet är nu 234. Dock har minskningen skett genom sammanslagningar, så antalet personer eller kostnaderna har inte minskat.

Det finns en vilja i regeringskansliet att skapa stora myndigheter. De är lättare att styra och hantera. Men det är med myndigheter som med företag. Storlek är inte samma sak som effektivitet.

De stora myndigheterna skaffar sig personalfunktioner, controllers etc. Småmyndigheterna måste fixa sådana saker samtidigt som de sköter kärnverksamheten.