torsdag 21 februari 2013

Informationsträff kring SLs förstudie om Roslagsbanan

Hembygdsföreningen i Markim bjöd in till en informationsträff i Markim församlingshus. Ett givande möte där SL:s förstudie-tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda presenterades. Markimborna slår vakt om traktens stora kulturhistoriska värden och naturmiljöer och är motståndare till projektet.

Inga kommentarer: